نتيجه تحقيقات بنياد ملي خواب ايالات متحده نشان مي‌دهد نياز گروه‌هاي مختلف سني به خواب با هم فرق مي‌کند.عواملي مثل بي‌برنامگي، مصرف الکل و محرک‌هاي ديگر مثل قهوه و نوشيدني‌هاي انرژي‌زا، و صد البته زنگ ساعت و نور خورشيد، مي‌توانند ساعت زيستي (يا همان سايت بيولوژيک) انسان را به‌هم بريزند.

منبع : ورزشیروزانه چند ساعت به خواب نیاز داریم؟
برچسب ها : ساعت ,خواب